Loading...
CMS là gì?
CMS (Content Management System) là hệ thống quản trị nội dung nhằm điều khiển, chỉnh sửa nội dung một cách dễ dàng. Nội dung ở đây gồm tất cả những thứ hiển thị trên web như tin tức điện tử, báo chí hay các media hình ảnh, video…Giúp tiết kiệm thời gian quản lý, chi phí vận hành và bảo trì của một website. Bạn có thể dễ dàng thiết kế web với CMS khi không cần biết nhiều về lập trình và tiết kiệm chi phí.


Đặc điểm của CMS
Giúp chúng ta tùy biến giao diện cao từ quản lý media, hình ảnh, trình soạn thảo văn bản cho đến các liên kết. Có rất nhiều loại CMS như (W-CMS, E-CMS, T-CMS, ..) tuy nhiên phổ biến nhất và chúng ta cũng đang đang nói đến đó là W-CMS (Website CMS).

Chức năng của CMS
CMS(Hệ thống quản trị nội dung) có rất nhiều chức năng nhưng ở đây chúng ta chỉ nói đến những chức năng phổ biến đó là:

Tạo, lưu trữ nội dung
Chỉnh sửa nội dung
Chuyển tải và chia sẻ nội dung
Tìm kiếm và phân quyền người dùng
Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0934484409 0943.67.34.34