Loading...

Cách đổi tên Facebook khi chưa đủ 60 ngày

7 8 / 2016

402

Đầu tiên, bạn truy cập vào phần Settings của Facebook (tại đây) và chọn Edit name để xác nhận tài khoản của bạn không được phép đổi tên khi chưa đủ 60 ngày. Nếu như xuất hiện dòng thông báo “You can't change your name at this time because you've already changedit within the last 60 days” nằm ở phía dưới của mục Name tức là bạn đã có thể áp dụng phương thức dưới đây.

Bước 1: Nhấn tại đây để thay đổi tên Facebook

Cách đổi tên Facebook khi chưa đủ 60 ngày

 

Bước 2: Tiếp tục nhấn Get started và để cho quá trình xác nhận tài khoản diễn ra trong vài giây. Sau khi hoàn tất, nhấn Continue.

Cách đổi tên Facebook khi chưa đủ 60 ngày

 

 

Bước 3: Bạn phải thay đổi mật khẩu nhưng không cần phải thay đổi bất kỳ một thông tin nào khác (Email Id’s, Mobile Number, ...)

Bước 4: Sau khi nhấn vào mục tiếp theo, sẽ hiện thông báo Recently Changed Your Account Name.

Bước 5: Lúc này, bạn đã có thể thay đổi tên Facebook bằng các tên mà bạn đã sử dụng trước đó.

Gửi yêu cầu ngay hôm nay! 0967347801 0934484409